Waarom de Vrijmetselarij ?

En waarom onder vrouwen ?


Op deze site wordt de sluier
een beetje opgelicht en vind je een eerste antwoord.

 
Wat is de Vrijmetselarij ?

Gezien de huidige toestand in de wereld lijkt het behoren tot de Vrijmetselarij en het uitwisselen van gedachten binnen de Vrijmetselarij, een aantrekkelijke moment om de stap te zetten.

Bij het nadenken over alle mogelijkheden die tot een oplossing zouden kunnen leiden, volgen wij onze principes bij "het bouwen aan de vervolmaking van de mensheid".

Deze uitdrukking mag misschien wat bombastische klinken en een utopisch doel nastreven, maar is toch wel nodig: de mensenrechten zijn nog niet overal in de wereld erkend en zelfs in onze democratische gemeenschap moeten we toch waakzaam blijven.

 

Vrouwelijk ?

 

Omdat vrouwen op een eigen en andere manier alles overwegen, denken, handelen en zijn zoals vrouwen enkel dit onder vrouwen kunnen doen: zich vrij kunnen uitdrukken.

Natuurlijk werken we aan de Mensenrechten, maar wij buigen ons ook over de Vrouwenrechten !


Op dit vlak is er nog veel in de wereld te doen en gaan we ervanuit dat het "werk" in de loge daartoe bijdraagt.

Vrouwelijke Vrijmetselarij