De huidige moeilijke maatschappelijke tijden ontstaan door onrecht en door een ongelijke verdeling van rechten en plichten. Indien vrouwen hun rechten opeisen, is er kans op een vooruitstrevende en pacifistische revolutie.


Wij zijn rijk door onze verschillen. De verschillen mogen ons niet uiteendrijven maar moeten ons juist verbinden. Dankzij de principes van de Vrijmetselarij trachten we samen te brengen wat ons verdeelt om zo samen de eenheid in de verscheidenheid te verwezenlijken.


Alle sterren van de mooiste tot de kleinste zijn even belangrijk. Iedere mens is uniek : hij draagt zijn deel van het licht in zich.


De huidige maatschappij evolueert meer en meer naar het eigenbelang, naar een individualisme op het randje van egoïsme.


Acties die alleen maar gerealiseerd kunnen worden door een gemeenschappelijk inzet en door een engagement van ons allemaal, zonder winstgevend doel, worden beschouwd als een bijna utopische onderneming.


We herhalen het nogmaals : de ondergeschiktheid van de vrouwen is niet afkomstig van de natuur, maar is een uitvinding van de mensen. Het is een maatschappelijk verzinsel.


Ontwikkelde beschavingen hebben zich altijd gespiegeld aan de verschillen in andere beschavingen. Ze hebben tradities van elkaar overgenomen en nieuwe ideeën doen ontstaan.


Bij ons is … het beeld van de schakel in de keten heel speciaal. Het onderstreept de gelijkheid en de solidariteit. Het is ons aller verantwoordelijkheid om een gemeenschappelijk bouwwerk op te richten.


Het tragisch gebeuren van 9/11 verplicht ons aandachtig in de spiegel te kijken, ons af te zetten tegen de gruwel en tegen onze vijand van het blind fanatisme. De golf van emoties en ontgoocheling die ons toen overspoelde, mag ons niet weerhouden om ons humanistisch ideaal voort te zetten.


Laten we vol vertrouwen, geestdriftig, met kritische geest en een waakzaam oog blijven werken zonder ons blij gemoed en humor te verliezen.


De definitie van een vrouw Vrijmetselaar is een vrouw die leeft met haar voeten op de grond, liefde in haar hart en het hoofd in de sterren.

Vrjmetselaars aan het woord