26/02/2022  Afbeelding met tekst, wiel

Automatisch gegenereerde beschrijving         DH-FR          GLB           Afbeelding met object, munt

Automatisch gegenereerde beschrijving         


De Belgische liberale maÁonnieke ObediŽnties en de oorlog in OekraÔne.

Met grote ontzetting hebben de Belgische liberale maÁonnieke ObediŽnties kennis genomen van de "militaire operatie" die volop op Europees grondgebied ontketend werd. Deze gewapende interventie van een vreemde mogendheid tegen een soevereine natie verontrust des te meer omdat ze wordt uitgevoerd door een militaire macht die, in nauwelijks verholen bewoordingen, met het gebruik van kernwapens dreigt indien een derde land het zou wagen om tussenbeide te komen. Deze Russische inval in OekraÔne is een schending van het Charter van de Verenigde Naties.


De Belgische liberale maÁonnieke ObediŽnties stellen vast dat onze essentiŽle waarden geschonden worden: te allen tijde en in weerwil van elke bedreiging of dwang, het fundamentele streven van de mens naar vrijheid, gelijkheid en broederschap te vrijwaren.

De Belgische liberale maÁonnieke ObediŽnties zijn bijzonder bezorgd om de humanitaire consequenties. Niet alleen zal dit militaire conflict zijn deel aan slachtoffers en lijden van allerlei aard veroorzaken. Heel veel mensen ontvluchten nu reeds de conflictzones, deze vluchtelingen die bescherming zoeken in buurlanden of nog verder weg, zullen in wanhoop, onzekerheid en kwetsbaarheid worden gestort.


Tenslotte kunnen de Belgische liberale maÁonnieke ObediŽnties niet doof blijven voor de bezorgdheden van democratische buurlanden: wie, wat, waar nadien? Het is wellicht gepast om in deze onrustige tijden de woorden van de filosoof Georges Santanaya in herinnering te brengen: ďThose who cannot remember the past are condemned to repeat itĒ.


Daarom roepen de Belgische liberale maÁonnieke ObediŽnties allen op, die daartoe in de mogelijkheid zijn, om efficiŽnt en spoedig tussenbeide te komen om het lijden van de slachtoffers te verlichten, om een einde te stellen aan dit conflict, om een rechtvaardige, evenwichtige en duurzame vrede te bewerkstelligen en om de OekraÔense burgers de mogelijkheid te bieden vrij en soeverein over hun toekomst te beslissen. 

De Grootmeesters en Voorzitter van de Belgische liberale maÁonnieke ObediŽnties.


Grootoosten van BelgiŽ

Belgische Federatie van Le Droit Humain

Grootloge van BelgiŽ

Vrouwengrootloge van BelgiŽ

Lithos Confederatie van Loges
Ander nieuws

Nieuws