Voor je beslist om de eerste stappen in de Vrijmetselarij te zetten, moet je goed overwegen dat het om een heel persoonlijke beslissing gaat.


De algemene filosofie van de Vrijmetselarij is dezelfde als deze van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, gebaseerd op wederzijds respect en broederlijkheid en het verwerpen van discriminatie en de totale vrijheid van het geweten.

De Vrijmetselarij heeft als doel te bouwen aan de vooruitgang van de Mensheid : de verbetering van de mensen en de maatschappij zijn twee onafscheidelijke zaken.


Filosofie