Voorwaarden om lid te worden:  

  1. ten minste 25 jaar oud zijn;

  2. de nodige garanties van eerlijkheid en rechtschapenheid bieden;

  3. zich aansluiten bij de principes van Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid;

  4. van zijn burgerrechten genieten en een getuigschrift van goed gedrag verschaffen.

U wilt lid worden van de Grande Loge Féminine de Belgique - Vrouwengrootloge van België (GLFB-VGLB).

U bent een zoekende, vrije vrouw, maar u kent geen of slechts enkele Vrijmetselaars.

Indien u inlichtingen wenst te bekomen, gebruik dan onderstaand online formulier :

Naam :
 *
Voornaam :
 *
Geboortedatum :
 *
Spreektaal :
 *
E-mail :
 *
Bericht :
 *

Contact